VECOMA RIDES
MANUFACTORING

ACHTBAANBEUGELS

VECOMA RIDES MANUFACTORING

Vekoma Rides Manufacturing behoort tot de grootste achtbaan-fabrikanten in de wereld en is marktleider in de amusement-industrie. Aan ons de taak om een achtbaan-beugel te slijpen volgens tekening, met inachtneming van de strenge veiligheidseisen en toleranties die aan dit soort producten worden gesteld. Onder geen beding mochten de vereiste specificaties worden aangetast door welke nabewerkingsmethode dan ook.

ONS ADVIES

VOOR DE PERFECTE FINISH

Om alle (eventuele) verontreinig op het product te verwijden zijn we gestart met het beitsen en passiveren van het product. Daarna is het product a.d.h.v. verschillende slijpgangen geslepen met een korrelresultaat van K320.

Een product wat voldoet aan de meest strenge veiligheidseisen en toleranties en tegelijkertijd esthetisch in het oog springt. Een perfect voorbeeld van mooi, krachtig en oerdegelijk.

Kennis & Kunde

Van het perfecte oppervlak

Wij zijn continu bezig met het doorontwikkelen van onze producten en diensten. Voor ons is een perfecte finish pas het begin. We zijn namelijk continue bezig met het verzamelen van kennis en kunde in de wereld van oppervlakte behandeling.

Hierdoor kunnen we voor ieder project een passende oplossing bieden. Van eenvoudig slijp- en straalwerk tot complexe projecten en van behandeling voor fijne high tech onderdelen tot machinefabrikanten met specifieke normeringen.

+31 497 542232